Index of Persons

Rachel SMITHIES (ABT 1853 - ____)
Richard SMITHIES (14 AUG 1776 - 1858)
Richard SMITHIES (ABT 1813 - 25 SEP 1883)
Richard SMITHIES (ABT 1845 - 1904)
Richard SMITHIES (ABT 1872 - ____)
Richard SMITHIES (ABT 1888 - ____)
Richard SMITHIES (ABT 1895 - ____)
Sarah SMITHIES (1798 - ABT 1870)
Sarah SMITHIES (ABT 1803 - 1866)
Sarah SMITHIES (12 SEP 1811 - 29 MAR 1870)
Sarah Ann SMITHIES (ABT 1882 - 1970)
Thomas SMITHIES (1746 - 1824)
Thomas SMITHIES (1778 - ____)
Thomas SMITHIES (13 NOV 1798 - 1858)
Walter SMITHIES (ABT 1868 - ____)
William SMITHIES (ABT 1821 - ____)
William SMITHIES (ABT 1849 - ____)
William SMITHIES (ABT 1879 - ____)
Barbara SMITHSON (ABT 1850 - ____)
Greta SMITHSON
James SMITHSON (____ - ____)
John B SMITHSON
Thomas SMITHSON (ABT 1825 - ____)
Sue SMITHYMAN (____ - ____)
Andrew SMYTH
Brianna Sophie SMYTH
Kylie Marie SMYTH
Lawrence SMYTH
Lorraine Helen SMYTH
Reginald SMYTH

UP (Trent Alfred SHUSHAMES - May SNOWDEN )
BACK (Ellen SMITHIES - Mary Jane SMITHIES )
NEXT (Richard SMYTH - May SNOWDEN )

SURNAMES

HOME