Index of Persons

Stanley Mohr SHARP (8 AUG 1910 - 1974)
Stephen Craig SHARP
Timothy John SHARP
Amanda SHARPE
Clarence William SHARPE (JUN 1926 - 2002)
Emma Gae SHARPE
George Brian SHARPE
George Ernest SHARPE (1920 - 6 JAN 1944)
George William SHARPE (29 JUN 1864 - 11 JAN 1939)
Harold SHARPE (30 JUL 1896 - 3 JAN 1964)
Harry Cooper SHARPE (3 JAN 1895 - ____)
Harry Kilsby SHARPE (1919 - 9 JUN 1943)
J L SHARPE
James William SHARPE (1866 - 1944)
Joan Brenda SHARPE
Joyce Elizabeth SHARPE
Karen Jane SHARPE
Patricia Anne SHARPE
Philip SHARPE (10 DEC 1963 - 1979)
Ruth M SHARPE (1922 - 2005)
Donna L SHARPIN
Ernest H SHARPIN
Paula Marie SHARPIN
Teresa SHARPIN
Alexander James Vergano SHARPLES
Bert SHARPLES (____ - ____)
Elizabeth SHARPLES (1835 - 1907)
Elizabeth SHARPLES (1869 - ____)
Florence Muriel SHARPLES (1 SEP 1919 - 15 MAY 2006)
Frederick John Vergano SHARPLES

UP (Russell Darren SCRACE - Rachael Lee SHUSHAMES )
BACK (Yvonne Grace SHARMAN - Scott Lindsay SHARP )
NEXT (Greta SHARPLES - Agnes Ann SHAW )

SURNAMES

HOME